MIKROKRAZENIE.PL facebook MIKROKRAZENIE.PL Youtube MIKROKRAZENIE.PL Instagram

MIKROKRAZENIE.PL

DLACZEGO WARTO DBAĆ O JELITA

DLACZEGO WARTO DBAĆ O JELITA

W 1998 roku neurobiolog prof. Michael Gershon opublikował pracę zatytułowaną „The Second Brain”, w którym nazwał je drugim mózgiem. Nie bez przyczyny.

Nasz jelitowy mózg to nie tylko kilkaset milionów neuronów oplatających układ pokarmowy, ale także biliony współpracujących z nim bakterii. I to one mogą być kluczem do wywierania wpływu na nasz mózg „właściwy”. Jeśli nasze jelita chorują, choruje cały organizm, dlatego kluczowe jest utrzymanie ich w dobrej kondycji i mamy na to sposób!

Jak działa nasze centrum dowodzenia?

W jelicie cienkim zachodzi proces trawienia przyjmowanego pożywienia oraz wchłaniania składników pokarmowych do krwi lub limfy. Z kolei w jelicie grubym dochodzi do wchłaniania wody. To tu znajduje się mikrobiota jelitowa (Wikipiedia: Biota bakteryjna jelit – zespół mikroorganizmów, głównie bakterii, tworzący w układzie pokarmowym złożony ekosystem), która odgrywa bardzo ważną rolę w przebiegu wielu procesów w organizmie. Odpowiada ona m.in. za rozkład polisacharydów, a w efekcie za przyswajanie energii z pożywienia. Mikrobiota jelitowa odpowiada również za regulację metabolizmu czy syntezę witamin, takich jak biotyna, kwas foliowy i witamina K., absorpcję jonów magnezu, wapnia i żelaza czy wytwarzanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych.

Inną, bardzo istotną rolą mikrobioty, jest kontrola ciągłości nabłonka jelitowego, dzięki braniu udziału w dojrzewaniu i wymianie komórek jelita cienkiego.

Przeprowadzone wśród dzieci badania wykazują, że zaburzenia w obrębie mikrobioty mogą skutkować pojawieniem się reakcji zapalnej organizmu. Wiąże się to z rozwojem wielu przewlekłych schorzeń np. zespołu ogólnoustrojowej reakcji zapalnej, nieswoistego zapalenia jelit, astmy, cukrzycy typu pierwszego, alergii, a nawet zaburzeń psychicznych, m.in. autyzmu i depresji. Na skład i aktywność mikrobioty w jelitach wpływają np. rodzaj diety, używki, leki, a zwłaszcza antybiotyki, higiena czy przewlekły stres, który przez dużą część Polaków jest wymieniany jako jedna z najczęstszych przyczyn dolegliwości brzusznych.

Na skład i aktyw­ność mikro­bioty w jeli­tach wpły­wają np. rodzaj diety, używki, leki, a zwłasz­cza anty­bio­tyki, higiena czy prze­wle­kły stres, który przez dużą część Pola­ków jest wymie­niany jako jedna z naj­częst­szych przy­czyn dole­gli­wo­ści brzusz­nych.

Układ pokarmowy a choroby

Dowodów na powiązania między neuronami w brzuchu i w głowie jest coraz więcej. Przykładem może być Zespół Jelita Nadwrażliwego (ZJN), który jest najczęstszą chorobą przewlekłą jelit. Na to schorzenie cierpi ok. 15 proc. Polaków i innych mieszkańców krajów rozwiniętych. Objawy to przewlekłe bóle brzucha, zmiana rytmu wypróżnień, biegunki lub zaparcia czy wzdęcia.

Przyczyna tej choroby nie została dotychczas poznana, uważa się, że ma ona podłoże psychiczne, gdyż ok. 80% osób z tą chorobą ma rożnego rodzaju dolegliwości dotyczące emocji. ZJN jest schorzeniem, które dotyka przeważnie ludzi młodych, w większości przypadków ujawnia się już przed 45. rokiem życia, a aż 80% pacjentów z nasilonymi objawami to kobiety.  

W leczeniu ZJN za główną metodę leczenia uznaje się zmianę diety. Ponadto zaleca się aktywność fizyczną, gdyż jest ona niezbędna dla utrzymania dobrej perystaltyki naszych jelit. Dlatego systematyczny ruch może skutecznie wspomagać pracę układu pokarmowego.

Nasze centrum dowodzenia organizmu jest narażone na wiele innych różnych chorób i dolegliwości. Wystarczy tutaj wymienić chociażby: niedokrwienie jelit, choroba Leśniowskiego-Crohna, niedrożność jelit, nadwrażliwość pokarmowa, zatrucie pokarmowe, choroby pasożytnicze jak giardioza, ostre zapalenie wyrostka robaczkowego, polipy czy wreszcie rak, którego obawiamy się najbardziej.

Problemy z krążeniem przyczyną choroby jelit

Jedną z chorób dręczących jelita jest niedokrwienie. Może ona dotyczyć jelita cienkiego, grubego lub obu. Może być ostre lub przewlekłe.

Ostre niedokrwienie jelit powstaje na skutek nagłego zahamowania przepływu krwi w naczyniach zaopatrujących jelita. Objawy tego stanu rzeczy są silne i przejawiają się w postaci bardzo silnego bólu brzucha, wymiotów. Stan chorego wymaga szybkiego rozpoznania i natychmiastowej hospitalizacji oraz operacji. Wywołane jest ono najczęściej przez zakrzep czy zator, który może wynikać z zapalenia mięśnia sercowego, migotania przedsionków czy zwyrodnienia zastawek.

Jeśli natomiast proces postępuje powoli, objawy wynikają z niewystarczającego napływu krwi do jelit i pojawiają się dopiero kiedy napływ ten jest poważnie ograniczony i uniemożliwia odebranie wszystkich strawionych substancji mówimy o przewlekłym niedokrwieniu jelit. Powstaje zwykle na skutek długotrwałego spowolnienia krążenia w naczyniach włosowatych (mikrokrążenie).

Najczęściej występujące objawy to uporczywa biegunka, spadek masy ciała oraz ból brzucha pojawiający się kilkanaście minut po posiłku, zwłaszcza obfitym. Leczenie polega zwykle na wewnątrznaczyniowym udrażnianiu tętnic.

Przewlekłe niedokrwienie jelit zdecydowanie częściej występuje u osób w starszym wieku, palących papierosy, z miażdżycą innych naczyń (np. chorobą wieńcową, niedokrwieniem kończyn dolnych, miażdżycą tętnic szyjnych), cukrzycą, nadciśnieniem tętniczym i zwiększonym stężeniem cholesterolu oraz innych lipidów. Należy pamiętać, że przewlekłe zakwaszenie organizmu i niewystarczająca i niepełna regeneracja mogą przyczynić się do zaburzeń ukrwienia jelit w dowolnym wieku.

Jak uniknąć zachorowania na przewlekłe niedokrwienie jelit?

Trzeba stosowanie zasady profilaktyki chorób układu sercowo-naczyniowego. To uchroni nas jednocześnie przed przewlekłym niedokrwieniem jelit. Jak to zrobić?

Jeżeli organy i tkanki nie są prawidłowo ukrwione aż do poziomu najmniejszych naczyń, nie mogą być w wystarczającym stopniu dotlenione i odżywione. Cierpi na tym nie tylko wydolność naszego organizmu, ale również gorzej się regenerujemy, czujemy się osłabieni i jesteśmy bardziej podatni na zachorowania. Dodatkowo funkcjonowanie narządów może być coraz bardziej upośledzone. Choroby naczyń i chroniczne bóle, utrzymujące się w sposób przewlekły choroby metaboliczne są konsekwencją lub nasilają się w wyniku niedostatecznego ukrwienia.

W stanie spoczynku w naszym układzie krążenia serce przepompowuje od 4 do 6 litrów krwi na minutę. Mocno rozgałęziona sieć naczyń krwionośnych zapewnia ukrwienie ciała, umożliwiając zaopatrzenie wszystkich organów i tkanek, aż po najmniejsze komórki ciała, w tlen i ważne dla życia składniki odżywcze, a jednocześnie odtransportowanie wszystkich produktów przemiany materii i substancji odpadowych.

Przepływ krwi w większych naczyniach można częściowo regulować przy użyciu leków, które za pośrednictwem impulsów nerwowych i sygnałów chemicznych wywierają wpływ na rozszerzanie i zwężanie naczyń. Jednak w mikro naczyniach (które stanowią 75% całego układu krążenia) nie ma receptorów do odbierania tych sygnałów. Z tego powodu nie ma możliwości sterowania powtarzalnymi ruchami małych odcinków ścian tętniczek przy pomocy leków. Można je jednak pobudzić lokalnymi impulsami mechanicznymi przy użyciu Fizykalnej Terapii Naczyniowej.

Czym jest Fizykalna Terapia Naczyniowa?

Technologia BEMER jest produktem medycznym w kategorii PEMF – Pulsujące Pole Magnetyczne uznanym przez Unię Europejską i FDA (Amerykańska Agencja Żywności i Leków). Za pomocą specjalnych sygnałów o zdefiniowanej biorytmice urządzenie BEMER stymuluje ruch pompujący małych naczyń krwionośnych i ponownie wprawia w ruch krew bogatą w tlen, substancje odżywcze, hormony i komórki odpornościowe. Dzięki niemu mikrokrążenie może być pobudzane w sposób celowany. Rezultat jest widoczny: odporność organizmu wzrasta, sprawność umysłowa i fizyczna zwiększa się, choroby są zwalczane znacznie efektywniej a leki czy suplementy docierają do celu. Udowodniono naukowo, że technologia BEMER poprawia krążenie krwi do 29% dzięki 8-minutowej sesji przeprowadzanej dwa razy dziennie! Warto przetestować osobiście!

Oparta na tej zasadzie metoda leczenia zyskuje coraz większe znaczenie jako uzupełnienie tradycyjnego podejścia do leczenia wielu chorób oraz do zwiększenia wydolności fizycznej przez sportowców na najwyższym poziomie.

znajdź opiekuna regionalnego mikrokrążeniadomowa terapia mikrokrążenia