MIKROKRAZENIE.PL facebook MIKROKRAZENIE.PL Youtube MIKROKRAZENIE.PL Instagram

MIKROKRAZENIE.PL

ŻYCIODAJNE MIKROKRĄŻENIE

ŻYCIODAJNE MIKROKRĄŻENIE

Około 74% krwiobiegu zachodzi w sieci najmniejszych naczyń krwionośnych, 11% w tętnicach, a 14% w żyłach. Naczynia o dużej średnicy gwarantują nam stały przepływ krwi, natomiast mikronaczynia (tętniczki, naczynia włosowate i żyłki) zaopatrują komórki ciała w tlen i substancje odżywcze oraz – usuwają produkty przemiany materii.

Regulacja przepływu płynów ustrojowych

Ta właściwość mikronaczyń bierze się stąd, że mają one cienką ścianę naczyniową, która jest przepuszczalna dla określonych substancji, co pozwala na wymianę substancji między krwią a tkankami. Przepływ krwi w obrębie mikronaczyń nosi nazwę mikrokrążenia. Najważniejszą funkcją mikrokrążenia jest regulacja przepływu w różnych narządach. Ocena stanu mikrokrążenia pozwala nam wcześnie wykryć możliwe pogorszenie i potencjalne zaburzenia czynności narządów.

Zaburzona wymiana substancji

Zapotrzebowanie narządów na ukrwienie jest zależne od aktualnej sytuacji życiowej. Na przykład podczas treningu do mięśni musi dotrzeć więcej krwi, aby można było wykonać trudne ćwiczenie. Jeżeli mikrokrążenie jest nieprawidłowe w jakimś obszarze, wtedy wymiana substancji między krwią doprowadzającą tlen a tkankami zostaje zaburzona. Ponadto substancje odpadowe mogą mieć kłopot z przepływem od tkanek do krwi, a następnie do narządów wydalniczych. Efekt jest taki, że sprawność tkanki ulega zaburzeniu.

Zagrożenia chorobowe naczyń

Z upływem lat tkanka naczyń twardnieje i staje się krucha – dochodzi do angiopatii, czyli do stanu chorobowego tętnic i tętniczek. Zmiany takie postępują powoli i niedostrzegalnie, wywołując najpierw nieznane dotychczas osłabienie po wysiłku fizycznym, a z czasem zaburzenia czynnościowe w obrębie tkanek i narządów. Procesy regeneracji oraz gojenia ulegają spowolnieniu, dołącza się stres, który dodatkowo wywiera negatywny wpływ na nasze zdrowie.

Opóźnienie regeneracji

W stanach zwiększonego wysiłku zmianie ulega metabolizm. Komórki zgłaszają zapotrzebowanie na zwiększoną ilość krwi, tlenu i substancji odżywczych. Jednocześnie organizm produkuje zwiększoną ilość produktów odpadowych, które muszą zostać usunięte. Procesy te normalizują się dopiero po ukończeniu treningu, w trakcie regeneracji.
Zarówno zwiększone zapotrzebowanie na krew jak też regeneracja wymagają prawidłowego procesu mikrokrążenia. Jeżeli proces ten jest wadliwy, komórki nie są zaopatrywane w stopniu wystarczającym, a wtedy ogólna sprawność organizmu spada, regeneracja z konieczności trwa dłużej.

Kontrola funkcji fizjologicznych

Mikrokrążenie odgrywa kluczową rolę w procesie fizjologicznym, takim jak dostarczanie tlenu do tkanek i wymiana odżywcza, a także bierze udział w modulacji stanu zapalnego i krzepnięcia. Funkcje te są kontrolowane głównie przez komórki śródbłonka, które wytwarzają sygnały biologiczne w celu regulacji lokalnego przepływu krwi, adhezji (łączenie się powierzchniowych warstw) komórek, przepuszczalności i aktywacji krzepnięcia. Najważniejszą funkcją mikrokrążenia jest regulacja przepływu treści odżywczych oraz metabolitów (odpadowych elementów przemiany materii) w różnych narządach.

Autoregulacja w mikrokrążeniu

Ogólnie rzecz ujmując, mikrokrążenie zapewnia wystarczającą dystrybucję tlenu, aby zaspokoić zapotrzebowanie na tlen każdej komórki w narządzie. Mechanizm regulacyjny z kilkoma ścieżkami sygnalizacyjnymi pozwala na przepływ mikrokrążenia niezależnie od zmian w układowym ciśnieniu krwi. Ten mechanizm nazywa się autoregulacją. Perfuzja (przepływ krwi lub innego płynu ustrojowego przez tkankę albo narząd) naczyń włosowatych wzrasta z powodu rozszerzenia naczyń tętniczek końcowych, co powoduje zmniejszenie liczby rekrutowanych naczyń włosowatych. Te naczynia są głównie pod kontrolą lokalną, co jest możliwe, ponieważ komórki śródbłonka wykrywają sygnały metaboliczne i fizyczne i reagują na nie przez modulowanie napięcia komórek mięśni gładkich tętniczek. W tym procesie tlenek azotu (NO), wytwarzany przez komórki śródbłonka, jest jednym ze składników tego procesu.

Deficyt energii komórkowej

W tętniczkach mikroskopowej wielkości rozgrywają się procesy decydujące o zdrowiu organizmu. Wszelkie zaburzenia w kontekście sieci kapilarów skutkują uszkodzeniami tkanek i narządów, a niedostatek substancji odżywczych i tlenu prowadzi w rezultacie do deficytu energii w komórkach. Im większy deficyt, tym większe osłabienie organizmu, co może zakończyć się chorobą.
Skąd biorą się niedomagania mikrokrążenia? Najpierw z niewydolności krążenia w dużych tętnicach i żyłach. Następnie – z innych chorób, urazów, zatruć, braku aktywności ruchowej.

Niezwykle ważnym elementem wszystkich naczyń jest śródbłonek wyścielający je od wewnątrz. Jak wspomniałem wyżej, produkuje on substancje rozszerzające oraz zwężające naczynia.
Szczególną rolę odgrywa tlenek azotu, który:
- reguluje napięcie naczyń krwionośnych
- hamuje agregację (zlepianie się) płytek krwi
- wpływa na procesy zapamiętywania
- stymuluje motorykę przewodu pokarmowego
- pomaga w erekcji penisa.

Suplementy konserwujące

Najwyższy czas wymienić czynniki pobudzające przepływ krwi, czyli – zarządzające „porządkiem” w mikrokrążeniu. Przede wszystkim aktywność fizyczna, bo wtedy zawsze następuje wzrost wytwarzanego tlenku azotu. Poza tym suplementy:
- arginina, bo to z niej powstaje tlenek azotu
- resweratrol, bo nie tylko stymuluje funkcje śródbłonka, ale też cały układ krążenia
- zeaksantyna, bo działa przeciwzapalnie w środowisku śródbłonka
- miłorząb japoński, bo poprawia przepływ krwi w mózgu, rozszerza naczynia krwionośne i zapobiega agregacji płytek.

Dbałość o śródbłonek jest więc o tyle uzasadniona, że każde jego niedomaganie (np. niedostatek substancji kurczliwych) spowalnia proces mikrokrążenia, a to z kolei prowadzi do niedoboru energii w tkankach.

Impulsy elektromagnetyczne

O ile zaburzenia w naczyniach dużych można monitorować za pomocą odpowiednich leków i poprawiać funkcjonalność, to mikronaczynia „nie dają się nabrać” na takie działanie. Nie ma w nich receptorów potrzebnych do korygowania zmian.
Ulegają one stymulacji dopiero po zastosowaniu Fizykalnej Terapii Naczyniowej, czyli po prostu mechanicznie za pomocą działania opatentowanego sygnału emitowanego przez medyczne urządzenie Bemer. Dopiero wtedy, za sprawą właściwego impulsu, do mikronaczyń dojdzie większa ilość krwi, co w sposób kompleksowy wywołuje ogólną poprawę mikrokrążenia.

Aparatura usprawniająca i samoregulacja

W ostatnich latach terapię mikrokrążenia dokonuje się za pomocą urządzenia pod nazwą Bemer. Jest to aparatura medyczna o nieinwazyjnej technologii, poprawiająca krążenie krwi i usprawniająca transport tlenu, witamin i minerałów do komórek oraz wspierająca detoksykację. Urządzenie to stymuluje naczynia krwionośne w ten sposób, że wytwarza pole elektromagnetyczne, mające właściwość uruchamiania ścian naczyń do skurczu.

Bemer przyspiesza regenerację i pozwala osiągać lepsze wyniki w sporcie. A dzieje się tak na skutek poprawy wszystkich ważnych parametrów:
- do 29% większe wykorzystanie tlenu (wydolność i odporność)
- do 31% silniejszy powrót żylny (detoksykacja)
- do 27% lepsza przepustowość w naczyniach (krążenie krwi)
- do 29% lepsze mikrokrążenie (odżywianie i natlenianie).
Ten procentowy wzrost nie ma wyłącznie znaczenia „statystycznego”, ale staje się przepustką dla organizmu do lepszego wchłaniania leków i suplementów.

Najbardziej odczuwalnym działaniem urządzenia Bemer jest szybka redukcja bólu i wzrost poziomu energii. Terapia Bemer wspiera wszystkie procesy fizjologiczne w naszym organizmie, uruchamiając tym samym jego siły samoregulacyjne. Jest narzędziem skutecznym nie tylko w chorobie, ale również jako rodzaj odnowy biologicznej dla sportowców.

Bibliografia F. Gul, O. Faruk Boran, R. Arslantas, Microcirculation and Hyperbaric Oxygen Treatment March 28th 2018 Federalny Związek ds. Informowania o Zdrowiu I Ochrony Konsumentów, Mikrokrążenie – znaczenie najmniejszych naczyń dla zdrowego ukrwienia, Bonn 2018 R.I. Pittman, Oxygen transport in the microcirculation and its regulation, HHS Public Access, Feb 2013

znajdź opiekuna regionalnego mikrokrążeniadomowa terapia mikrokrążenia