MIKROKRAZENIE.PL facebook MIKROKRAZENIE.PL Youtube MIKROKRAZENIE.PL Instagram

MIKROKRAZENIE.PL

POPRAWA MIKROKRĄŻENIA

POPRAWA MIKROKRĄŻENIA

Znaczenie najmniejszych naczyń i wpływ sprawnego mikrokrążenia na nasze zdrowie jest niedoceniany. Związek pomiędzy zaburzonym mikrokrążeniem a różnymi stanami chorobowymi i problemami z dobrym samopoczuciem jest wprawdzie rozpoznawalny, jednak dotychczas fakt ten w niewielkim stopniu był uwzględniany w diagnostyce i terapii. Jedną z przyczyn tego stanu rzeczy jest fakt, że złożone procesy i wzajemne oddziaływania pomiędzy małymi naczyniami krwionośnymi a komórkami docelowych organów nie są jeszcze całkowicie zrozumiane, w związku z czym brakuje także metod ich leczenia. Terapeutyczne metody pobudzenia zaburzonego mikrokrążenia i poprawienia w ten sposób stanu zdrowia i dobrego samopoczucia dotkniętych nim osób są obecnie ograniczone.

Jeżeli organy i tkanki nie są prawidłowo ukrwione aż do poziomu najmniejszych naczyń, nie mogą być w wystarczającym stopniu zaopatrywane w tlen i najważniejsze składniki odżywcze. Cierpi na tym wydolność naszego organizmu. Gorzej się regenerujemy, czujemy się osłabieni i jesteśmy bardziej podatni na zachorowania. Ponadto funkcjonowanie narządów może być coraz bardziej upośledzone. Choroby i towarzyszące im zaburzenia nastroju, np. długotrwałe zaburzenia procesu gojenia ran, utrzymujące się w sposób przewlekły choroby metaboliczne, choroby naczyń i chroniczne bóle są konsekwencją lub nasilają się w wyniku niedostatecznego ukrwienia.

Naukowcy na całym świecie prowadzą badania nad zagadnieniem mikrokrążenia. Wiemy m.in., iż zaburzenia mikrokrążenia – znane w specjalistycznym żargonie jako wielonaczyniowa choroba wieńcowa, w skrócie MVD (microvascular dysfunction) – związane są z takimi chorobami jak cukrzyca i mogą prowadzić do zaburzeń wzroku, funkcjonowania nerek i układu nerwowego. I odwrotnie – według najnowszych badań wpływ na mikrokrążenie ma również nasz styl życia. Może np. dojść do jego zaburzenia w wyniku znacznej nadwagi czy też braku ruchu.

W stanie spoczynku w naszym układzie krążenia serce przepompowuje od 4 do 6 litrów krwi na minutę. Mocno rozgałęziona sieć naczyń krwionośnych zapewnia ukrwienie ciała, umożliwiając zaopatrzenie wszystkich organów i tkanek, aż po najmniejsze komórki ciała, w tlen i ważne dla życia składniki odżywcze, a jednocześnie odtransportowanie wszystkich produktów przemiany materii i substancji odpadowych. Przepływ krwi w większych naczyniach można częściowo regulować przy użyciu leków, które za pośrednictwem impulsów nerwowych i sygnałów chemicznych wywierają wpływ na rozszerzanie i zwężanie naczyń. W mikronaczyniach nie ma receptorów do odbierania tych sygnałów. Z tego powodu nie ma możliwości sterowania powtarzalnymi ruchami małych odcinków ścian tętniczek przy pomocy leków. Można je jednak pobudzić lokalnymi impulsami mechanicznymi przy użyciu Fizykalnej Terapii Naczyniowej.

Działania wspomagające zdrowe naczynia:

  • rzucenie palenia

  • redukcja wagi i zastosowanie diety (pod kontrolą lekarza)

  • umiarkowane spożycie alkoholu

  • wprowadzenie ruchu do codziennego życia (chodzenie po schodach zamiast korzystania z windy, chodzenie pieszo, jazda na rowerze etc.)

  • uprawianie sportu (idealne są lekkie sporty wytrzymałościowe, np. chodzenie, pływanie lub jazda na rowerze)

  • obniżenie poziomu stresu i nauczenie się technik relaksacji. Zadbanie o wystarczającą ilość snu.

FIZYKALNA TERAPIA NACZYNIOWA

Fizykalna Terapia Naczyniowa jest biorytmiczną stymulacją naczyń. Potrzebne jest do tego specjalne, certyfikowane urządzenie medyczne, które w dokładnie zdefiniowanych odstępach czasu wysyła impulsy i wytwarza pole magnetyczne. Przy pomocy tego pola elektromagnetycznego komórki mięśniowe są stymulowane do skurczu, w wyniku czego do układu kapilarnego pompowana jest większa ilość krwi. Mikrokrążenie może być pobudzane w sposób celowany. Oparta na tej zasadzie metoda leczenia zyskuje coraz większe znaczenie jako uzupełnienie tradycyjnego podejścia do leczenia wielu chorób oraz do zwiększenia sprawności fizycznej i umysłowej pacjentów.

Badania obserwacyjne potwierdzają, że Fizykalna Terapia Naczyniowa może przyczynić się do sukcesu terapii medycznej jako leczenie wspomagające. Dotyczy to m.in. terapii cukrzycy, zaburzeń procesu gojenia ran i leczenia choroby tętnic obwodowych. Ponadto odnotowuje się sukcesy w leczeniu bólu, następuje poprawa jakości snu u pacjentów z zaburzeniami snu oraz poprawa procesów rehabilitacji i regeneracji. W całym okresie stosowania fizykalnej terapii naczyniowej nie zaobserwowano wystąpienia jakichkolwiek skutków ubocznych szkodliwych dla zdrowia pacjentów.

znajdź opiekuna regionalnego mikrokrążeniadomowa terapia mikrokrążenia